https://sites.google.com/site/satabun2/home/logo.png


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับ นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

<<<<<<<<<<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>ประกาศรับสมัครนักศึกษา 2561
– วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง  จำนวน 20 คน
สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน  จำนวน 20 คน
– วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  จำนวน 20 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  จำนวน 20 คน
– วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จำนวน 20 คน